background
podklad img podklad img Kamarád Rožnov logo

Úspory

Jako neziskový poskytovatel sociálních služeb, který je závislý na dotacích z veřejných zdrojů, darech firem a jednotlivců si velmi dobře uvědomujeme cenu peněz. Taky proto je jedním z našich cílů snižování energetických nákladů organizace a jejich dlouhodobá udržitelnost.

Budova Kamarádu i se střechou je zateplená a má nová okna

Vnější plášť budovy je zateplený v tloušťce 150 - 200 mm. Střecha je zateplená v tloušťce 150 mm. Všechna okna a vstupní dveře mají skleněnou výplň, kterou tvoří trojska.

Fotovoltaická elektrárna
Větší část spotřeby elektrické energie si vyrábíme z vlastních fotovoltaických panelů o výkonu 2,6 kW. Případné přebytky vyrobené elektřiny prodáváme formou Zeleného bonusu.

Energeticky úporné vytápění
Kotelna má kondenzační kotel na zemní plyn s více než 100% účinností. Ovládání vytápění je inteligentní a automaticky se přizpůsobuje venkovní teplotě.

Moderní osvětlení interiérů
Klasické žárovky jsou nahrazeny žárovkami s LED technologií, nebo zářivkami. Na schodištích jsou světla na pohybová čidla.

Sbíráme a prodáváme hliník
Firmy i občané pro nás sbírají hliník, který svážíme a společně s naším jej prodáváme ve výkupně. Samozřejmě třídíme i ostatní druhy odpadů.