background
podklad img podklad img Kamarád Rožnov logo

O Kamarádu

Kamarád zahájil poskytování sociálních služeb v roce 1998 a to pro cílovou skupinu dospělých osob s mentálním a kombinovaným postižením.

Provozujeme sociálně terapeutické dílny, což znamená, že naší hlavní náplní je u lidí, kteří k nám přichází, podporovat a zdokonalovat pracovní a sociální návyky, podporovat je v tom, aby byli co nejvíce samostatní.


Lidé, kteří k nám do zařízení chodí, se při práci v dílnách učí nejen vyrobit novou věc, ale zároveň si zdokonalují pracovní dovednosti, učí se samostatnosti a taky zodpovědnosti za svoji práci. Snažíme se, aby lidé, kteří k nám dochází, získali znalosti a dovednosti, které použijí v praktickém životě. Učíme je jak získat informace, které jsou důležité v každodenním životě, základní obsluze spotřebičů, sebeobsluze, péči o domácnost, zacházení s penězi a další běžné věci.


Budova, ve které sídlíme, byla původně škola pro obyvatele Dolních Pasek u Rožnova pod Radhoštěm. Po jejím uzavření přešla do majetku JZD Kroměříž a sloužila jako školící a rekreační středisko. Ve vlastnictví naší organizace je od roku 1996 a to díky bezúplatnému daru od MěÚ Rožnov pod Radh. s podmínkou, že bude využívána pro sociální účely. Na mnohaleté postupné rekonstrukci a opravách budovy se finančně, nebo profesně podílelo a dodnes podílí mnoho různých nadací, sponzorů a firem. Přestože nás v této oblasti čekají další úkoly, tak lze říct, že dnes disponujeme účelně opravenou třípodlažní budovou, která odpovídá moderním požadavkům na provoz sociální služby.Zakládáme si na otevřenosti vůči veřejnosti, a proto například celým třídám žáků nabízíme exkurze s výkladem, studentům absolvování odborných praxí a pracovní stáže pro pracovníky jiných sociálních služeb. Podle možností zřizujeme společensky účelná pracovní místa. Všem návštěvníkům pak možnost zakoupení výrobků našich klientů.