background
podklad img podklad img Kamarád Rožnov logo

Firemní dárci

Finanční dar na náš bankovní účet 512102764/0600:
Tento způsob pomoci patří mezi nejrozšířenější a nejznámější. Pokud jste ochotní nám věnovat jakoukoliv finanční částku, tak Vám kromě obecného určení nabízíme i možnost účelového zacílení daru na konkrétní, předem určenou věc, službu, investici, což uvedeme do darovací smlouvy a vyúčtování.

Materiální podpora nákupem pomůcek, vybavení, nebo materiálu:
Pro zabezpečení provozu sociální služby musíme v průběhu roku nakupovat běžný spotřební materiál jako je kancelářský papír, cartrige, čistící prostředky, materiál do dílen atd.

Nákupem služeb:
Obdobně jako u materiálu, tak i nutnost úhrady služeb je pravidelnou součástí rozpočtu Kamarádu. Službami, které musíme hradit jsou například revize, školení, supervize, úklid, účetnictví aj. Pokud se rozhodnete pro tyto přímé způsoby nákupu nebo proplacení, tak Vám rádi nabídne na výběr z našich aktuálních potřeb.

Firemní dobrovolnictví:
V každé firmě je mnoho odborníků, kteří nám vzdáleně, nebo na místě můžou poradit, nebo pomoct. Už mnohokrát nám firmy pomohly v tom, co umí a čím se zabývají, takže stolař postavil skříň na míru, stavební firma nám udělala opravy, strojírenská dílna vyrobila potřebný díl. Někde se nám podařilo darem získat výrobek firmy, nebo odepsané zásoby či slevu na nákup. Možnosti jsou zde široké a téměř neomezené. I na tento druh podpory lze samozřejmě vystavit darovací smlouvu s vyčíslením hodnoty daru.

Nákupem našich výrobků:
V Kamarádu jsme pro Vás a Vaše zaměstnance či partnery schopni vyrobit mnoho zajímavých výrobků. Rádi Vám ze všech (nebo Vámi vybraných) vytvoříme balíček sloužící jako firemní dárek.

Novoročenky a tematická papírová přání: ručně vyráběná a tištěná přání, kdy na výběr nabízíme motivy, barvy, formát a orientaci. V ceně je vložení loga Vaší firmy i text přání.

Dekorační keramika, kterou vyrábíme ve vlastní keramické dílně.

Opletené lahve pedigem: lahve mají převážně objem 0,3 a 0,5 ml., jsou opatřeny uzávěrem. Na přání Vám na lahve umístíme visačku s logem firmy, nebo libovolným textem.

Plátěné tašky s natištěným motivem: tašky nabízíme s krátkými i dlouhými uchy a mnoha různými ručně tištěnými motivy.

Daňové výhody dárcovství

Právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Sběr hliníkových odpadů
Hliníkové odpady pro nás sbírá několik firem, zaměstnanců firem i soukromých osob z regionu. Pokud máte možnost a ochotu sbírat pro nás hliník, tak si pro něj po domluvě přijedeme, nebo ho můžete přinést k nám na Kamarád.

Daňové výhody dárcovství