background
podklad img podklad img Kamarád Rožnov logo

Kamarád Rožnov o.p.s. je nezisková organizace, která poskytuje registrovanou sociální službu sociálně terapeutické dílny č.r.7986987, dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Poskytujeme ambulantní služby sociální prevence, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie

podklad img
Kamarád Rožnov o.p.s.

Jak jednoduše podpořit Kamarád Rožnov o.p.s.

Hlavně pravidelní dárci nám umožňují dlouhodobě a systematicky financovat sociálně terapeutické dílny.
Zřídíte-li si ve Vaší bance měsíční trvalý příkaz na 100,- Kč, 200,- Kč, nebo více a to ve prospěch účtu 512102764/0600, rozložíte si příspěvek do měsíčních dílů a nám to tak pomůže budovat jistotu pro dlouhodobou činnost.

Veškeré podpory si velice vážíme a děkujeme!