background
podklad img podklad img Kamarád Rožnov logo

Chci navštěvovat Kamarád

Co děláme?
Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život.

Kdo může využít naše služby?
Osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením.
Osoby s kombinovaným postižením (v kombinaci s výše uvedeným), které mají zachovanou funkčnost horních končetin.

Věkové rozmezí je od 15 do 64 let.

Co Vám nabízíme?
Terapeutické řemeslné dílny, kde nabízíme zácvik v některých tradičních řemeslech (keramik, košíkář, výtvarník, zahradník), denní aktivity vedoucí k sociálnímu začlenění a rozvoji osobnosti, nácvik sebeobslužných činností.

Kolik služby stojí?
Služba sociálně terapeutických dílen je poskytována zadarmo. Platí se pouze za nápoje, pokud si je klient objedná.

Kdy je Kamarád otevřený?
V pracovní dny od 8.00 do 13.30 hod.

Jak se do Kamarádu dostanete?
Příměstskou autobusovou dopravou. Cílová zastávka se jmenuje "U Kamence" a od Kamarádu je vzdálena cca 150 metrů.

Automobilem po hlavní silnici, která začíná na světelné křižovatce "U Janíků", směr sídliště Písečná a Dolní Paseky (2 km). Součástí areálu Kamarádu je vlastní parkoviště.

Pěšky po chodníku vedoucího podél výše uvedené silnice. Chodník končí asi 150 metrů před Kamarádem

Aktuální a úplný seznam služeb můžete najít na registru poskytovatelů sociálních služeb.
ZDE