background
podklad img podklad img Kamarád Rožnov logo

Podporují nás

Finanční zabezpečení provozu.
Sociálně terapeutické dílny jsou provozovány obecně prospěšnou společností Kamarád Rožnov. Finanční prostředky na provoz a rozvoj nemáme automaticky zajištěny např. ze státního rozpočtu, ale získáváme je z těchto hlavních zdrojů:

KÚ Zlínského kraje

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Dotace nadací a nadačních fondů.

Firemní a individuální dárcovství.

Sbírky a benefiční akce.


Finanční podpora je učena na úhradu nákladů spojených se základními činnostmi sociální služby. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.