background
podklad img podklad img Kamarád Rožnov logo

Fyzické osoby

Jednorázový dar:
Tento způsob pomoci patří mezi nejrozšířenější a nejznámější. Pokud jste ochotní nám věnovat jakoukoliv finanční částku, tak Vám kromě obecného určení nabízíme i možnost účelového zacílení daru na konkrétní, předem určenou věc, službu, investici, což uvedeme do darovací smlouvy a vyúčtování.

Pravidelný dar:
Nejvhodnější způsob pro individuální dárce, protože ze svého měsíčního příjmu snáze uvolní nižší, ale pravidelnou částku (např. 100,- i více Kč) a tu pak trvalým příkazem posílá na náš bankovní účet. Na požádání pak vypracujeme darovací smlouvu a to vždy za kalendářní rok.

Materiální podpora:
Nákup pomůcek, vybavení, nebo materiálu: Pro zabezpečení provozu Kamarádu musíme v průběhu roku nakupovat běžný spotřební materiál jako je kancelářský papír, cartrige, čistící prostředky, materiál do dílen atd.

Pokud se rozhodnete pro tyto přímé způsoby nákupu nebo proplacení, tak Vám rádi nabídne na výběr z našich aktuálních potřeb.

Daňové výhody dárcovství

Fyzické osoby
(podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději začátkem března a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Jiná pomoc (bannery v příloze)

Nakupujete na internetu?
Zapojili jsme se do projektu GIVT, který spolupracuje s více než 800 e-shopy. Stačí před každým nákupem navštívit www.givt.cz – část peněz z Vašeho nákupu půjde na naši organizaci a vy nezaplatíte nic navíc! Děkujeme, že na nás myslíte.